CA168首页 > 自动化新闻 > 产品新闻 > 新闻详情

条形光源,同轴光源,环形光源,光源控制器

发布日期:2020-04-21 浏览次数:4189 来源:视觉龙官网
 
视觉龙 VDSL 光源        
产品类型 产品型号  功率  外形尺寸 发光尺寸
条形光源 VDLS-L18X15W/R/G/B/UV/IR 0.4W 18*15.5*8 15*10
VDLS-L37X13W/R/G/B/UV/IR   0.8W 37*13*11 29*10
VDLS-L30X13W/R/G/B/UV/IR  0.3W 30*13*24 24*9
VDLS-L38X11W/R/G/B/UV/IR    1.0W 38*21*11 28*8
VDLS-L60X21W/R/G/B/UV/IR   1.7W 60*21*16 50*15
VDLS-L85X32W/R/G/B/UV/IR       2.4W 85*32*16 73*25
VDLS-L88X36W/R/G/B/UV/IR     3.1W 93*36*16 88*26
  VDLS-L112X28W/R/G/B/UV/IR     2.1W 112*28*16 100*18
  VDLS-L114X50W/R/G/B/UV/IR   2.2W 114*50*16 100*40
  VDLS-L130X36W/R/G/B/UV/IR   2.8W 130*36*16 120*26
  VDLS-L150X25W/R/G/B/UV/IR    3.8W 150*25*16 138*15
  VDLS-L158X29W/R/G/B/UV/IR     4.0W 158*29*16 146*19
  VDLS-L170X36W/R/G/B/UV/IR      6.5W 170*36*16 160*26
  VDLS-L184X36W/R/G/B/UV/IR   6.8W 184*36*16  174*26
  VDLS-L205X36W/R/G/B/UV/IR      7.0W 205*36*16  195*26
  VDLS-L210X26W/R/G/B/UV/IR       7.0W 210*26*16 200*16
  VDLS-L214X25W/R/G/B/UV/IR        7.0W 214*25*16  206*15
  VDLS-L214X35W/R/G/B/UV/IR       8.4W 214*35*16  195*26
  VDLS-L214X50W/R/G/B/UV/IR     12W 214*50*16 200*40
  VDLS-L250X36W/R/G/B/UV/IR     13W 250*36*16 240*26
  VDLS-L290X26W/R/G/B/UV/IR   5W 290*26*16 276*16
  VDLS-L300X36W/R/G/B/UV/IR        10W 300*36*16 290*26
  VDLS-L400X35W/R/G/B/UV/IR       13W 400*35*16  390*26
  VDLS-L500X36W/R/G/B/UV/IR        16W 500*36*16   490*26
  VDLS-L900X36W/R/G/B/UV/IR          28W  900*36*16    890*26
同轴光源 VDLS-C35W/R/G/B/UV/IR  1.3w 70*35*35 29.3*29
VDLS-C40-LW/R/G/B/UV/IR 15.2W 150*75*40 140*32
VDLS-C50W/R/G/B/UV/IR    2.0W 85*50*50 42*44.3
VDLS-CR60W/R/G/B/UV/IR  4W  102*60*58 50*48
VDLS-C60W/R/G/B/UV/IR  7W 124.5*55*56 48*49
VDLS-C70W/R/G/B/UV/IR 6.5W 97*70*74 66*63
VDLS-C78W/R/G/B/UV/IR   6.3W 124*78*77.5 70*72
VDLS-C80W/R/G/B/UV/IR 9.2W 120*80*60 73*52
VDLS-C100W/R/G/B/UV/IR  9.7W 141*100*100 90*93.3
VDLS-C118W/R/G/B/UV/IR 12W 147*118*11 111*100
碗光源 VDLS-RC70W/R/G/B/UV/IR  3.5w  84*20*39.5    40
VDLS-RC100W/R/G/B/UV/IR    8.5W   114*20*50   68
VDLS-RC150W/R/G/B/UV/IR     12W  172*25*82 120
VDLS-RC180W/R/G/B/UV/IR      15W 200*50*95   148
无影光源 VDLS-FP50X50W/R/G/B/UV/IR  1W  50*50*31 34*34
VDLS-FP100W/R/G/B/UV/IR 3.3W 100*30*15  78
VDLS-FP160W/R/G/B/UV/IR  4.3W  160*60*30 120
VDLS-FP130X100W/R/G/B/UV/IR 3W   130*100*31    111.8*81.8

视觉龙 VDLSC 光源控制器
模拟控制器     远程可控 通道  输出电压 
VDLSC-Z-APS24-2     无 二通道 24V
VDLSC-Z-APS24-4    无 四通道 24V
VDLSC-Z-APS24-6    无 六通道 24V
可调数字控制器        
VDLSC-Z-DPS24-4   可以 四通道 24V
VDLSC-Z-DPS24-6   可以 六通道  24V
频闪可调数字控制器        
VDLSC-Z-DPS24-2H    可以 两通道  24V
VDLSC-Z-DPS24-4H   可以  四通道  24V
VDLSC-Z-DPS24-6H    可以 六通道 24V
备注:其他更多详细型号可与深圳视觉龙联系或登录视觉龙官网http://www.vdgood.cn
[新闻搜索] [] [告诉好友] [打印本文] [关闭窗口] [返回顶部]
0条 [查看全部]  网友评论

视觉焦点